GE Artesia B.V. 是 Banque Artesia Nederland B.V. 的新法定名称,以 GE Artesia 银行的名义行事。 GE Artesia 银行的 MB 在 2013 年对其活动进行了战略审查,这促使我们决定重组我们的活动。令我们遗憾的是,这些重组活动没有达到 GE Artesia 银行的预期结果。因此,经过慎重考虑,决定停止所有服务。 GE Artesia 银行已获得荷兰中央银行对此终止的批准。

自 2015 年 12 月 30 日起,银行执照已归还给荷兰中央银行。
 
 
GE Artesia B.V. is de nieuwe statutaire naam van Banque Artesia Nederland B.V., h.o.d.n. GE Artesia 银行。 Het bestuur van GE Artesia Bank 在 2013 年对 van haar activiteiten uitgevoerd 进行了高度评价。 Naar aanleiding daarvan zijn onze activiteiten geherstructureerd。 Tot onze grote spijt hebben deze herstructureringsactiviteiten niet het gewenste resultaat gehad. Daarom 是 er, na zorgvuldige afweging, besloten al haar diensten te beëindigen。通用电气 Artesia 银行继续关注 gekregen van De Nederlandsche Bank voor deze beëindiging。

Vanaf 2015 年 12 月 30 日获得 GE Artesia Bank haar bank licentie teruggegeven aan De Nederlandsche Bank。

接触

GE Artesia B.V.
(前客户和第三方请求)
(Voormalige klanten en verzoeken van derden)


请提交您的 在这里查询*.

请注意: 填写并提交此网络表单,即表示您同意 GE 在其他国家/地区持有和存储您的个人信息,这些国家/地区的数据保护法律可能与提供信息的国家/地区不同。在适用法律要求的范围内,当我们将您的个人信息存储在其他国家/地区时,我们将采取措施对其进行保护。 GE 还可能与我们聘请的代表我们提供服务的第三方共享个人信息。合同要求这些服务提供商根据适用法律保护提供给他们的信息,并被限制使用或披露此类信息,除非代表我们提供服务或遵守法律要求。